Jdi na obsah Jdi na menu

TURISTICKÉ PRODUKTY NA KLÍČ NEBO REALIZACE DÍLČÍCH ETAP JEJICH PŘÍPRAVY

  • konzultace a analýza efektivního rozsahu řešení problému
  • vyhledání finančních zdrojů a příprava žádosti o jejich poskytnutí
  • zpracování a projednání dokumentace v potřebném rozsahu
  • technická podpora investora při realizaci (podklady pro výběr dodavatele, autorský dozor)
  • realizace značení cykloturistických tras, tematických okruhů, naučných stezek [zde]
  • návrh a realizace turistických odpočívadel

Našimi zákazníky jsou převážně mikroregiony, odbory regionálního rozvoje krajů a měst a jednotlivé obce.

REFERENČNÍ LIST

 

Projekční a inženýrská činnost

CYKLOSTEZKY A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA CYKLOTURISTICKÝCH TRASÁCH

• projektové zásobníky mikroregionů
• vyhledávací studie
• předprojekční příprava
• dokumentace pro územní a stavební řízení
 

REFERENČNÍ LIST