Jdi na obsah Jdi na menu

Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy

Projekt je realizován obcemi Mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci s Mikroregionem Valašsko-Meziříčsko - Kelečsko. Návrh směrového vedení trasy naše firma zpracovala v roce 2005 v rámci vyhledávací studie "Návrh doplnění cykloturistických tras Rožnova p. R. a okolí".  Projekční přípravu jednotlivých stavebních úseků jsme zahájili na podzim r.2007.

Tyto stránky slouží k vzájemné informovanosti všech zůčastněných partnerů projektu a zároveň nabízí informace pro veřejnost. Protože se jednotlivé úseky cyklostezky právě projektují, můžete zde aktuálně vložit svůj komentář nebo ho poslat přímo projektantům 

OMLOUVÁME SE, ALE V SOUČASNÉ DOBĚ DOKONČUJEME DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STUDIE PROVEDITELNOSTI A DALŠÍ PODKLADY PRO ŽÁDOST O DOTACI NA REALIZACI NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚSEKŮ CYKLOSTEZEK Z "ROP". VZHLEDEM K ROZSAHU A ČETNOSTI PROBÍHAJÍCÍCH ZMĚN NEJSME Z ČASOVÝCH DŮVODŮ SCHOPNI ZDE UVEDENÉ INFORMACE AKTUALIZOVAT. CELKOVOU AKTUALIZACI PROVEDEME V BŘEZNU 2008. 

Aktuálně sledujte:  KOMENTÁŘE
NOVINOVÉ ČLÁNKY

Nově vložené informace jsou zpočátku zvýrazněny takto barevně. 
Aktualizováno 11.1.2008

CELKOVÁ SITUACE TRASY:
ŘEŠENÝ ÚSEK ZUBŘÍ - HORNÍ BEČVA (KM 10,1 - 31,5)

NAVAZUJÍCÍ ÚSEK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - STŘÍTEŽ  (km 0,0 - 10,1)
(Pouze informativně - dokumentaci tohoto úseku zpracovává jiný projektant)

| ZUBŘÍ | ROŽNOV p.R. | DOLNÍ BEČVA | PROSTŘEDNÍ BEČVA | HORNÍ BEČVA |


ZUBŘÍ   [web o městě]

Km 10,9 – 11,7: hranice k.ú. Střítež nad Bečvou/Zubří –  Zubří (Za Vodou)     [mapa]

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Úsek zahrnuje novou stezku pro cyklisty podél levého břehu Rožnovské Bečvy v trase stávající polní cesty navazující na živičnou místní komunikaci. Řešení bude přizpůsobeno nově navrženému posunutí koryta Rožnovské Bečvy (levobřežně, tj. na konci řešeného úseku cyklostezky) vyvolaného připravovanou úpravou křižovatky u železničního přejezdu v Zubří (rozšíření silnice).
Délka úseku: 0,8 km
Vlastnické vztahy: Realizace je podmíněna výkupem pozemků.  
Odhadované investiční náklady: 2 000 000 Kč bez DPH

Km 12,1 – 13,0: Zubří (most) – hranice k.ú. Zubří/Rožnov p. R.     [mapa] 

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Úsek zahrnuje novou stezku pro cyklisty podél pravého břehu Rožnovské Bečvy od mostu do osady  „Za Vodou“ až po hranici k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (Starozuberský potok). Vozovka bude navržena  v šířce 2,5 - 3 m  z minerálního betonu. Konec úseku vedený stávajícím pobřežním porostem bude nutno navrhnout šetrně ke stávajícím stromům. Stavba cyklostezky rovněž předpokládá realizaci dřevěné lávky přes Starozuberský potok (délka 7 m).
Délka úseku: 0,96 km
Vlastnické vztahy: Realizace je podmíněna výkupem pozemků.
Odhadované investiční náklady: 2 500 000 Kč bez DPH

ROŽNOV pod Radhoštěm   [web o městě]

Km 13,0-14,4: hranice k.ú. Zubří/ Rožnov p. R. – Bučiska     [mapa]

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Úsek zahrnuje novou stezku pro cyklisty podél pravého břehu Rožnovské Bečvy od hranice k.ú. Zubří (Starozuberský potok) až po most  na Bučiskách. Vozovka bude navržena v celkové šířce 2,5 - 3 m z minerálního betonu. Stavba cyklostezky rovněž předpokládá realizaci dřevěné lávky přes Starozuberský potok (délka cca 7 m).
Délka úseku: 1,4 km
Odhadované investiční náklady: 3 000 000 Kč bez DPH


Km 14,45-15,5: Bučiska – ul. Nádražní     [mapa] 

Stav projektové přípravy: Rozpracováno geodetické zaměření.
Popis úseku: Úsek řeší propojení mezi mosty ul. Bučiska a ul. Nádražní (návaznost na stávající cyklostezku v Městských sadech). Cyklostezka bude vedena po pravém břehu (ul. Tyršovo nábřeží) převážně v prostoru mezi břehem řeky a stávající alejí. Celkové řešení bude nutno přizpůsobit již zpracovanému projektu protipovodňových opatření.
Délka úseku: 0,91 km 
Odhadované investiční náklady: 3 000 000 Kč bez DPH 

Obrazek
Zvolená varianta tečkovaně

 
Km 17,0-17,76: most ul. Palackého – hranice k.ú. Rožnov p. R. / Dolní Bečva     [mapa]
 
Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Počátek úseku navazuje na stávající stezku pro cyklisty v Městských sadech. Po úrovňovém křížení ul. Palackého bude stezka pokračovat po levém břehu.  Stavba cyklostezky ředpokládá realizaci lávky přes řeku Rožnovská Bečva (pod jezem; délka cca 35-45 m). Dále bude cyklostezka pokračovat na pravém břehu až po hranici k.ú. Dolní Bečva.
Délka úseku: 0,76 km cyklostezky
Odhadované investiční náklady: 5 500 000 Kč bez DPH

DOLNÍ BEČVA   [web o obci]

Km 17,85-19,6: hranice k.ú. Rožnov p. R./Dolní Bečva – potok Tisový     [mapa]

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Trasa cyklostezky je vedena od mostu k Hážovickému Mlýnu po místní komunikaci  a   po mostě přechází cyklotrasa opět na pravý břeh řeky, po kterém pokračuje až po hranici k.ú.Od hranice s k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vede cyklostezka po pravém břehu až k mostu na příjezdu do golfového areálu. V současné době se připravuje oprava tohoto mostu, která zohlední i návaznost na cyklostezku v obou směrech. Stezka bude pokračovat podél golfového areálu po levém břehu (nutno oddělit zástěnou) a následně překoná řeku Rožnovskou Bečvu po nové lávce (cca 27 m). Dále pak trasa kopíruje pravý břeh řeky až po křížení Tisového potoku. Zde naváže na místní komunikaci.
Délka úseku: 2,02 km cyklostezky
Odhadované investiční náklady: 8 500 000 Kč bez DPH

Km 20,7-22,2: most u Hážovického Mlýnu – most na Vigantice     [mapa] 

Stav projektové přípravy:
 Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Trasa cyklostezky  je vedena od mostu u Hážovického Mlýnu po pravém břehu řeky až po most na Vigantické cestě. Stavba cyklostezky předpokládá realizaci  dvou lávek přes pravobřežní přítoky Rožnovské  Bečvy – bezejmenný potok (5 m) a Dolní rozpitský potok (cca 9 m).
Vlastnické vztahy: Realizace je podmíněna výkupem pozemků.
Délka úseku: 1,5 km nové komunikace - cyklostezka; 0,17 km oprava vozovky stávající místní komunikace.
Odhadované investiční náklady: 3 500 000 Kč bez DPH

Km 22,3-23,3: Úsek bude řešen úpravou stávajícího projektu chodníku.     [mapa]

PROSTŘEDNÍ BEČVA   [web o obci]

Km 24,2-24,5: Prostřední Bečva     [mapa]

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Od hranice s k.ú. Dolní Bečva je trasa vedena  po stávající místní komunikaci vyžadující opravu povrchu (výtluky). Stavba stezky pro cyklisty je navržena podél stávající místní komunikace podél areálu pily   a následně v prostoru mezi silnicí I/35 a ČOV až po stržený most přes Rožnovskou Bečvu. Součástí navrhovaných stavebních prací bude obnova přemostění řeky (cca 26 m). Na levém břehu pak trasa naváže na místní komunikace.
Délka úseku: 0,64 km + 0,78 km  místní komunikace; 0,28 km nová komunikace - cyklostezka
Odhadované investiční náklady: 4 500 000 Kč  bez DPH


HORNÍ BEČVA   [web o obci]

Km 27,8-29,1: hranice k.ú. Prostřední Bečva/Horní Bečva – počátek zástavby     [mapa]

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Trasa cyklostezky je vedena v souběhu s silnicí I/35. Při realizaci se počítá s využitím zatravněných ploch mezi silnicí a řekou a stávajících chodníků. Navržena je stezka pro cyklisty a chodce s živičnou vozovkou širokou 2,5 m. Křížení Kněhyně  (cca 20 m) a Červenecký potok (cca 4 m) bude řešeno lávkami souběžně se silníčními mosty.
Délka úseku: 1,24 km
Odhadované investiční náklady: 3 000 000 Kč bez DPH

Km 29,9-31,5: centrum – Horní Bečva (vodní nádrž)     [mapa] 

Stav projektové přípravy: Hotovo geodetické zaměření. Rozpracována dokumentace pro územní řízení.
Popis úseku: Trasa cyklostezky je vedena v souběhu s silnicí I/35. Při realizaci se počítá s využitím zatravněných ploch mezi silnicí a řekou. Navržena je stezka pro cyklisty a chodce s živičnou vozovkou širokou 2,5 m.
Délka úseku: 1,6 km
Odhadované investiční náklady: 3 000 000 Kč bez DPH


| ZUBŘÍ | ROŽNOV p.R. | DOLNÍ BEČVA | PROSTŘEDNÍ BEČVA | HORNÍ BEČVAzačátek |

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

csbbvn@vhgnlt.com - PTDoccrzgIYuKazSo

TAlmFY <a href="http://puqerbtypkct.com/">puqerbtypkct</a>, [url=http://dstvdzpmmhxw.com/]dstvdzpmmhxw[/url], [link=http://rxnyxpewrvho.com/]rxnyxpewrvho[/link], http://becfdsvdeqnn.com/

oussml@pxewbu.com - JdUpHWGOG

Jjov2b <a href="http://rcfixwftxaop.com/">rcfixwftxaop</a>, [url=http://ogjmwjoiegev.com/]ogjmwjoiegev[/url], [link=http://hbrjiqrzmige.com/]hbrjiqrzmige[/link], http://xjqejjjoqurs.com/

fssxxz@xzqzan.com - hGKfgMNqmNdMwgT

KW5USP <a href="http://kutxtsztozvm.com/">kutxtsztozvm</a>, [url=http://klnlsjuvikjh.com/]klnlsjuvikjh[/url], [link=http://govoegnadeoi.com/]govoegnadeoi[/link], http://nyeacwrrdqvz.com/

Mikulenková - povrch cyklostezky

Dobrý den, myslím si, že cyklostezka bude skutečným přínosem, všech zúčastněných obcí jak v oblasti cestovního ruchu tak přispěje ke snížení nehodovosti na silnicích I.tříd, ale zajímala by mne úprava povrchu, konkrétně jestli bude cyklostezka využitelná také např. pro in-line bruslaře. Děkuji Mikulenková

Zdeněk Vaculín - Cyklostezka Dolní Bečva

Dobrý den,
navrhuji položit nový povrch na stávající komunikaci na Dolní Bečvě, po které má vést cyklostezka. Je v dezolátním stavu.
Zdeněk Vaculín

Ing. Jan Gemela - Horní Bečva - úsek u Valašky

Tento úsek trasy měl plnit funkci společné stezky pro cyklisty a chodce. Zejména z důvodu negativního postoje obyvatel sousedících rodinných domů byl z konečného řešení vyňat a není již součástí zpracovávané projektové dokumentace.

Ludmila Závorková - Cyklostezka v Horní Bečvě (u Valašky)

dotaz na projekt cyklostezky vedoucí obcí Horní Bečva .oblast u Valašky. Zde by snad měla být vedena souběžně s hlavní silnicí I 35 - mezinárodní E442.Tento předběžný projekt bude zasahovat do našich vlastníckých práv k rodinnému domu. Bude nás výrazně omezovat,ne-li i poškozovat. Myslím si, že se dá nalézt vhodnější trasa,než je kolem silně frekventované silnice.Zajímalo by mne, jestli je u tohoto návrhu více možností? A jaké? Děkuji za odpověď Závorková

Ing. Jan Gemela - Zahájení měření geodetů v terénu

Od 8.10.2007 zahajujeme geodetické práce - zaměření polohopisu a výškopisu současného stavu - na jednotlivých stavebních úsecích cyklostezky.

Ing. Jan Gemela - Jednání k variantnímu řešení v Rožnově

Neveřejné jednání proběhne ve středu 3.10.2007 v Rožnově v kanceláři místostarostky Markéty Blinkové. Řešeno bude variantní vedení trasy v úseku Km 14,45-15,5: Bučiska – ul. Nádražní.