Jdi na obsah Jdi na menu

 Ing. Jan Gemela


 

  Jednatel a majitel firmy DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

 Ing. Jan Gemela (fyzická osoba)
 IČ 46153233 [živnostenský rejstřík], DIČ: CZ6602260368 [zde]


 

 Autorizace a odborná oprávnění a osvědčení:

 • Autorizovaná osoba ČKAIT č.1102737 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační. 
 • Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků ve vazbě na zákon č.100/2001 Sb.. Vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 26.6.1997. (EIA
 • Oprávněná osoba k projektování pozemkových úprav dle zákona č.139/2002 Sb. Oprávnění vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední pozemkový úřad dne 30.1.1998. 
 • Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku územního řízení a stavebního řádu. Vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20.6.1996 pod evid.číslem 192-SR/D96.

 Členství v profesních organizacích (komory, spolky):

 • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
 • Člen České společnosti krajinných inženýrů (ČSKI)
 • Člen Českomoravské komory pozemkových úprav. (ČMKPÚ)
 • Člen Spolku pro obnovu venkova
 • Člen Matice slezské [zde

 Grantové komise, poradní sbory:

 • Poradní sbor programu Strom života Nadace Partnerství, 2006 - dosud [zde]

   

   | Home |

   

   

 •