Jdi na obsah Jdi na menu
 


2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

2011

• CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - SADSKÁ (DSP)
Projektová dokumentace pro stavební řízení a související inženýrská činnost.
Zadavatel: Město Sadská


2010

• INVESTIČNÍ ZÁMĚR „Z POODŘÍ DO BESKYD - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina – Kopřivnice, místní část  Vlčovice“
Investiční záměr v úrovni vyhledávací studie. Vyhodnocení variantnosti směrového vedení trasy cyklistické stezky podél toku Lubina, návrh technického řešení stavebních úseků v úrovni pozemkové mapy, vyhodnocení majetkoprávních vztahů, projednání záměru s správci technické infrastruktury a toku, propočet nákladů.
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice; Odbor rozvoje města – Ing. Richard Petr, tel.: 556 879 691, 737 211 249, e- mail: richard.petr@koprivnice.cz

• CYKLISTICKÁ STEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY - VÝKON  AUTORSKÉHO DOZORU BĚHEM REALIZACE STAVBY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZMĚN
Výkon autorského dozoru na jednotlivých stavbách -  Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Horní Bečva. Zpracování a projednání změn stavby před dokončením.
Zadavatel: Obce v rozsahu svých katastrálních území.

• CYKLISTICKÁ STEZKA HRADEC n. Mor. – BRANKA u Opavy – OTICE – OPAVA (STÁTNÍ HRANICE) – ZMĚNY PD (DUR)
Zapracování změn do projektové dokumentace pro územní řízení  (projekční a inženýrská činnost).
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava

• CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - SADSKÁ (DUR) – ZMĚNA PD
Změna projektové dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost.
Zadavatel: Město Sadská


2009

• ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÍLČÍCH ÚSEKŮ "CYKLISTICKÉ STEZKY ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY (DSP), VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU BĚHEM REALIZACE STAVBY
Samostatné projektové dokumentace pro stavební řízení (projekční a inženýrská činnost) po katastrech obcí Zašová, Střítež nad Bečvou, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.
Zadavatel: Obce v rozsahu svých katastrálních území.

CYKLISTICKÉ STEZKY MIKROREGIONU FRENŠTÁTSKO (DUR)
Projektová dokumentace cyklistických stezek "Solárka", "Lomná" a "Lubina" pro územní řízení.
Zadavatel: Mikroregion Frenštátsko, Obec Trojanovice.

• CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - SADSKÁ (DUR, DSP)
Projektová dokumentace pro územní řízení.
Zadavatel: Město Sadská

• CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - PÍSKOVÁ LHOTA (DUR, DSP)
Projektová dokumentace pro stavební řízení,  inženýrská činnost.
Zadavatel: Mikroregion Pečecko

2008

• ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÍLČÍCH ÚSEKŮ "CYKLISTICKÉ STEZKY ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY (DUR)
Dokumentace pro územní řízení (projekční a inženýrská činnost, Studie proveditelnosti), členěná po katastrech obcí Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.

• CYKLISTICKÁ STEZKA OLDŘIŠOV
Dokumentace pro územní řízení. Spolupráce na projektové dokumentaci ing. arch. Horáka.

• CYKLISTICKÁ STEZKA HRADEC n. Mor. – BRANKA u Opavy – OTICE – OPAVA (STÁTNÍ HRANICE)
Dokumentace pro územní řízení  (projekční a inženýrská činnost).
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava


2007

 • PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE CYKLISTICKÉ STEZKY HRADEC n. Mor. – BRANKA u Opavy – OTICE – OPAVA (STÁTNÍ HRANICE)
Dokumentace v úrovni vyhledávací studie zahrnovala návrh směrového vedení trasy v délce 16,65 km, návrh stavebních úprav (výstavba cyklostezek) v celkové délce 11,8 km, vyhodnocení vlastnických vztahů, jednání o řešení majetkoprávních vztahů, geodetické zaměření polohopisu a výškopisu stavebních úseků, propočet investičních nákladů. Součástí přípravné dokumentace byla Studie proveditelnosti.
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava, Ing. Martin Dostál.

• STEZKA PROSECKÉ SKÁLY, PRAHA 9
Studie vyhlídkové trasy v Proseckých skalách s návazností na stávající cyklotrasy.
Zadavatel: Městská část Praha 9, odbor výstavby

• CYKLISTICKÁ STEZKA VELIM
Projektová dokumentace pro územní řízení.
Zadavatel: Mikroregion Pečecko, Obec Velim

• CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - PÍSKOVÁ LHOTA (DUR)
Projektová dokumentace pro územní řízení.
Zadavatel: Mikroregion Pečecko

2006

• CYKLISTICKÁ STEZKA RADIM – PEČKY
Projektová dokumentace pro stavební řízení, Inženýrská činnost související se zpracováním dokumentace. 
Zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, Pečky, Markéta Pošíková, region@pecky.cz

• CYKLISTICKÁ STEZKA VELIM – VÍTĚZOV
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, Inženýrská činnost související se zpracováním dokumentace. 
Zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, Pečky, Markéta Pošíková, region@pecky.cz

2004

• CYKLOSTEZKA MOKRÉ LAZCE
I.etapa, úsek Doškův mlýn – lávka přes řeku Opavu
Projektová dokumentace pro stavební řízení, inženýrská činnost související se zpracováním dokumentace. 
Zadavatel: Obec Mokré Lazce

2003

• ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÍLČÍHO ÚSEKU CYKLISTICKÉ STEZKY HRADEC nad Moravicí– BRANKA – OPAVA: Cyklostezka Opava - Hradec n. M., úsek „D“, km 37,7 – 38,5; dokumentace pro územní řízení – nové řešení vedení trasy na podkladě realizovaného výkupu pozemků.
Trasa je vedena podél toku řeky Moravice v souběhu s cyklotrasou č.551 "Moravice". Součástí zpracování projektové dokumentace bylo geodetické zaměření současného stavu, příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů (výkupy), vyhodnocování alternativních řešení, projednání (Povodí Odry, vlastníci pozemků, správci sítí apod.). 
Zadavatel: Obec Branka u Opavy.

2000

• CYKLOSTEZKA MALÉ HOŠTICE – POD DRAHOU
Projektová dokumentace pro územní řízení. 
Zadavatel: Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta.

• CYKLOSTEZKA MALÉ HOŠTICE – SUPERMARKET OBI
Projektová dokumentace pro územní řízení. 
Zadavatel: Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta.

1999

• CYKLOSTEZKA KYLEŠOVICE SPLAV – UL. HLAVNÍ, OPAVA
Projektová dokumentace pro územní řízení. 
Zadavatel: Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta.

• VYHLEDÁVACÍ STUDIE CYKLOTRASY Č. 551 „MORAVICE“, ÚSEK  OPAVA-KYLEŠOVICE (SPLAV) – SOUTOK ŘEK MORAVICE A OPAVA
Směrové vedení trasy s návrhem technického řešení úseků cyklostezky  s napojením na cyklotrasu č.55. Zadavatel: Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta

• PĚŠÍ A REKREAČNÍ ZÓNA ŘEKY OPAVY – KOMUNIKACE
Řešení komunikací – cyklistický a pěší provoz. Dílčí řešení projektu. 
Zadavatel: Ing. Lubomír Rychtar.

• PROJEKT CYKLOTURISTICKÉ STEZKY PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI MALÉ HOŠTICE-ŠTĚPÁNKOVICE, ÚSEK OPAVA-VELKÉ HOŠTICE
Zadání stavby. 
Zadavatel: Obec Velké Hoštice

• VYHLEDÁVACÍ STUDIE CYKLISTICKÁ STEZKA Hradec nad Moravicí – BRANKA – OPAVA
Směrové vedení trasy, návrh etapovitosti realizace, kalkulace nákladů, následná technická podpora při jednáních sdružení investorů vytvořeného pro realizaci stezky a řešení vlastnických vztahů. Zadavatel: Okresní úřad Opava, Referát regionálního rozvoje.

• ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÍLČÍCH ÚSEKŮ CYKLISTICKÉ STEZKY HRADEC NAD MORAVICÍ – BRANKA – OPAVA (2000–2004)
Trasa je vedena podél toku řeky Moravice v souběhu s trasou cyklotrasy č.551 "Moravice". Součástí zpracovaných PD bylo geodetické zaměření současného stavu, příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů (výkupy), vyhodnocování alternativních řešení, projednání (Povodí Odry, vlastníci pozemků, správci sítí apod.). Zadavatel: Magistrát města Opavy.

Cyklostezka Hradec n. M.-Branka-Opava, úsek Km 38,5 – 39,6; dokumentace opravy místní komunikace.
Cyklostezka Opava - Hradec n. M, úsek „A“, km 34,6 – 35,5; dokumentace realizace stavby.
Cyklostezka Opava - Hradec n. M, úsek „B“, km 35,5 – 36,1; dokumentace realizace stavby.
Cyklostezka Opava - Hradec n. M., úsek „C“, km 37,0 – 37,7; dokumentace pro územní řízení.
Cyklostezka Opava - Hradec n. M., úsek „C“, km 37,0 – 37,7; dokumentace realizace stavby.
Cyklostezka Opava - Hradec n. M., úsek „D“, km 37,7 – 38,5; dokumentace pro územní řízení.

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |