Jdi na obsah Jdi na menu

Regionální rozvoj, program obnovy venkova, odborné posudky, recenze.

 

 · VYPRACOVÁNÍ POSUDKŮ K PROJEKTŮM "THE MODELS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT" (1997).
Zpracováno pro SEVEn Praha. Projekt je iniciován Nizozemským ministerstvem životního prostředí (VROM). Cílem projektu je vytvoření evropského demonstračního modelu území (městské a venkovské prostředí), jehož rozvoj bude v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.  
Objednatel: Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., ředitel SEVEn - Střediska pro efektivní využívání energie, Praha.
· RECENZE FINANČNÍ PŘÍRUČKY „JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KOMUNÁLNÍCH ENERGETICKÝCH PROJEKTŮ“ (1997)
Autor – Jiří Zeman a kol., Středisko pro efektivní využívání energie SEVEN Praha.
Objednatel: Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., ředitel SEVEn - Střediska pro efektivní využívání energie, Praha.

· PŘÍHRANIČNÍ INTEGROVANÝ PROJEKT MIKROREGIONU JINDŘICHOV-JANOV-PETROVICE-MOSZCZANKA (POLSKO) – ČESKÉ ÚZEMÍ (1999)
SWOT analýza, společná rozvojová strategie obcí.


· ÚZEMNÍ PLÁN VÚC OPAVSKO, ČÁST ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (1999-2001)
Hlavním řešitelem územního plánu VÚC je ing. arch Jar. Haluza. Rozsah – celé území okresu Opava. Řešení zahrnovalo komplexní vyhodnocení a analýzu stávajícího stavu, návrh řešení a regulativů pro návrhové období do r.2015.

· ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 1999-2002 PRO OBCE, VÝKON PORADCE – PEČOVATELE:
Dlouhá Stráň
Dolní Moravice
Karlovice
Lichnov
Mezina
Milotice nad Opavou
Petrovice
Široká Niva
Zátor

· ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2003-2007 PRO OBCE:
Dlouhá Stráň
Mezina